Σχετικά με το έργο

20.04.2018

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν να προετοιμάσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες που εργάζονται με νέους, έτσι ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη των δεξιοτήτων στα Μέσα, καθώς και να οικοδομηθεί μια ισχυρή σύμπραξη μεταξύ 7 οργανισμών που εμπλέκονται στο θέμα του γραμματισμού στα Μέσα στην Ευρώπη.

Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017. Το αποτέλεσμα της εργασίας μας είναι ένας πρότυπος οδηγός εκπαίδευσης στα Μέσα, για εκπαιδευτές και συντονιστές νεανικών ομάδων. Συμπληρώνεται από τα εκπαιδευτικά υλικά και τις βέλτιστες πρακτικές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της πλατφόρμας για την ανταλλαγή εκπαιδευτικών πόρων Media & Information Literacy Platform for Exchanging Educational Resources (MIL / PEER).

Ο γραμματισμός στα Μέσα αποτελεί έναν από τους τρόπους ενίσχυσης της ανάπτυξης βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών με κριτική στάση απέναντι στα Μέσα. Ελπίζουμε να συμβάλουμε στην καλύτερη αναγνώριση και κατανόηση των Μέσων, των πληροφοριών και των ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέατων ατόμων που εργάζονται με τους νέους.

Συνεργάτες του έργου:

Ariel Trust

Το Ariel Trust είναι ένας Εκπαιδευτικός Φιλανθρωπικός Φορέας που εδρεύει στο Λίβερπουλ και ιδρύθηκε το 1982 για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των νέων και για να τους δώσει μια καλύτερη κατανόηση και πρόσβαση στα Μέσα από τα οποία αισθάνονται αποξενωμένοι. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε την ανάπτυξη διαλλακτικών νέων ανθρώπων και εργαζόμαστε μαζί τους για να αντιμετωπίσουμε τα σημαντικά ζητήματα στη ζωή τους. Αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης. Στο επίκεντρο της εργασίας μας είναι μια προσέγγιση βασισμένη στην τεκμηρίωση που αποσκοπεί στο να παρακινήσει και να προσελκύσει τους νέους να αλλάξουν τη στάση τους, τη συμπεριφορά και τα επίπεδα επίτευξής τους. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με την εργασία “πρόσωπο με πρόσωπο” με τους νέοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όσο και με την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης κατά των βιαιοπραγιών, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε σχολεία σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Evens Foundation

Το Ίδρυμα Evens είναι ένα δημόσιο ίδρυμα που εδρεύει στo Antwerp του Βελγίου και έχει γραφεία στο Παρίσι και τη Βαρσοβία. Το Ίδρυμα Evens εγκαινιάζει και υποστηρίζει βιώσιμα έργα, τα οποία και βραβεύει ανά διετία, έργα τα οποία συμβάλλουν στην πρόοδο και την ενίσχυση της Ευρώπης με γνώμονα την πολιτισμική και κοινωνική ποικιλομορφία. Προκειμένου να προωθηθεί η αρμονική συνύπαρξη, το Ίδρυμα Evens στοχεύει στο να ενθαρρύνει τις προσπάθειες για την προώθηση του γραμματισμού στα Μέσα – αυξάνοντας έτσι την κριτική συνείδηση και συνεπώς την κατανόηση και την πολιτιστική συνείδηση, ενώ επιπλέον ενθαρρύνει τηδημιουργικότητα στη χρήση των Μέσων.

Modern Poland Foundation

Είμαστε ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς που προωθούν καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ, ενώ παράλληλα εκπαιδεύουμε Πολωνούς πολίτες σχετικά με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα σημαντικότερα έργα του Ιδρύματος είναι:

* Γραμματισμός στα Μέσα – η ηλεκτρονική πηγή εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς, βιβλιοθηκονόμους και άτομα που εργάζονται με νέους για τη διάδοση της εκπαίδευσης στα  Μέσα σε παιδιά και νέους.

* Δικαίωμα στον πολιτισμό – το έργο περιλαμβάνει δραστηριότητες που αποσκοπούν στην κατανόηση του ισχύοντος νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων μέσα από  διάλογο σχετικά με τη μορφή του νομικού και κοινωνικού συστήματος που διέπει τον πολιτιστικό τομέα.

* Δωρεάν βιβλία – μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ανοικτή 24/7, 365 ημέρες το χρόνο, διαθέσιμη σε κάθε μέρος του κόσμου. Περιέχει πάνω από 3200 έργα πολωνικής και ξένης λογοτεχνίας.

IMEC

Η Imec είναι ο κορυφαίος κόμβος καινοτομίας και R&D στον τομέα της νανοηλεκτρονικής και των ψηφιακών τεχνολογιών. Ως αξιόπιστος συνεργάτης εταιρειών, νεοφυών επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών, συγκεντρώνουμε λαμπρά μυαλά από όλο τον κόσμο σε ένα δημιουργικό και διεγερτικό περιβάλλον. Το Imec φιλοξενεί το Φλαμανδικό Κέντρο Γνώσης για την γραμματισμό των Μέσων,  Mediawijs.be. Σε αυτή τη μονάδα, έξι άνθρωποι εργάζονται καθημερινά για τη διάδοση και την τόνωση της εκπαίδευσης στα Μέσα ή της ‘σοφίας των μέσων’,  όπως την ονομάζουμε. Δουλεύουμε για τη συλλογή και τη διάδοση γνώσεων σχετικά με τον γραμματισμό στα Μέσα, γνώσεων που προέρχονται από έρευνα, πρακτική, διεθνή προγράμματα για καθηγητές, βιβλιοθηκονόμους, επαγγελματίες που εργάζονται με νέους, επαγγελματίες ηλεκτρονικής ένταξης (e- inclusion). Επίσης, προωθούμε τον γραμματισμό στα Μέσα και άλλες εκστρατείες στο ευρύτερο κοινό.

JFF

Το JFF ερευνά πώς οι νεότερες γενιές ασχολούνται με τα Μέσα μέσα από έρευνα και πρακτική εμπειρία, από το 1949. Για περισσότερο από 60 χρόνια, το σημείο εκκίνησης για τις δραστηριότητες του JFF στους τομείς της έρευνας και της παιδαγωγικής εργασίας είναι η χρήση των Μέσων από τους εφήβους και η προώθηση της δεξιότητας στα Μέσα. Ο συνδυασμός της εμπειρικής έρευνας και της εκπαιδευτικής πρακτικής είναι ο χαρακτηριστικός τρόπος προσέγγισης του JFF. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν τη βάση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτική, αναπτυξιακή και πολιτιστική εργασία με παιδιά και εφήβους. Οι ερευνητικές αυτές δραστηριότητες συμπληρώνονται αμοιβαία με την εκπαιδευτική πρακτική.

Karpos

Ο ΚΑΡΠΟΣ – Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας δημιουργεί δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση και τον πολιτισμό με βασικά τoυ εργαλεία την εικόνα, τον ήχο, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία, την τηλεόραση κλπ. Είδικεύεται στην χρήση των οπτικοακουστικών Μέσων και πώς μπορούν να ενταχθούν στην δημιουργία αφηγήσεων μέσα σε διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Με έδρα του την Αθήνα, αναπτύσσει τοπικά και ευρωπαϊκά προγράμματα από το 2008 οπού και ιδρύθηκε. Οργανώνει σεμινάρια εκπαιδευτικών, σχεδιάζει εκπαιδευτικό υλικό καθώς και εργαστήρια που εξοικειώνουν τους νέους με τη δημιουργική χρήση των μέσων επικοινωνίας και όλων των μορφών οπτικοακουστικής έκφρασης.

Zaffiria

Χρησιμοποιώντας τα Μέσα διερευνούμε την εκπαίδευση, το παιχνίδι, την ψηφιακό πολίτη, τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή.  Με τη βοήθεια παλιών και νέων Μέσων και μέσα από προγράμματα, εργαστήρια, εκπαίδευση και βόλτες στο διαδίκτυο απευθυνόμαστε στην εκπαίδευση, τη συμμετοχή, τη δημιουργία, τη σκέψη και το παιχνίδι. Το Zaffiria είναι ένα κέντρο που βρίσκεται στη Bellaria Igea Marina στην Ιταλία. Ασχολείται με την προσφορά και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης στα Μέσα στο σχολικό περιβάλλον αλλά και έξω από αυτό. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την οπτικοακουστική παιδεία και τα δικαιώματα των παιδιών, την κοινωνική συμμετοχή των νέων μέσω της δημιουργικής χρήσης των Μέσων και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.