Εισαγωγή

20.04.2018

Εισαγωγή

Οδηγός Εκπαίδευσης στα Μέσα, για εκπαιδευτές και συντονιστές νεανικών ομάδων (EMELS)

Η πρόσφατη ανάδειξη των διαφόρων ψηφιακών Mέσων έχει αναμφίβολα αλλάξει τον τρόπο και την ένταση με την οποία ζουν, επικοινωνούν, μαθαίνουν, δουλεύουν και χαλαρώνουν οι νέοι. Λόγω αυτής της ευρύτατης διάδοσης, συχνά θεωρείται ότι κάθε νέος μπορεί με ευκολία και άνεση να χρησιμοποιεί τα ψηφιακά Μέσα, είτε να μάθει πώς να το κάνει. Γνωρίζουμε όμως όλες τις παραμέτρους αυτής της σχέσης τους με τον κόσμο της εικόνας και την ψηφιακή επικοινωνία;

 

Ως επαγγελματίες της εκπαίδευσης στα Μέσα επικοινωνίας διαπιστώσαμε ότι στον τομέα των εκπαιδευτικών δράσεων με παιδιά και νέους σημειώθηκαν θετικά βήματα. Παράλληλα υπάρχει μεγάλη ανάγκη ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για το τι σημαίνει «να είμαστε ψηφιακά εξοικειωμένοι» σε έναν ολοένα πιο ψηφιοποιημένο κόσμο. Θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο να προσφέρουμε στους νέους ένα βασικό σύνολο δεξιοτήτων που δίνει εφόδια για την ευημερία τους σε αυτήν την ψηφιοποιημένη κοινωνία. Στόχος μας είναι να μπορούν να εξελιχθούν, αξιοποιώντας τα ψηφιακά Μέσα και να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία ώστε να μπορέσουν να την διαμορφώσουν.

 

Το European Media Literacy Standard for Youth Workers (EMELS), προσφέρει στους εκπαιδευτές και εμψυχωτές νέων ένα εργαλείο για τη βελτίωση του “ψηφιακού γραμματισμού” των νέων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα: οργανώσεις ή υπηρεσίες για τη νεολαία, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, άτυπες ομάδες, δημόσιες αρχές.

 

Το EMELS συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εταίρους του : FundacjaNowoczesnaPolska από την Πολωνία, JFF από τη Γερμανία, Centro Zaffiria από την Ιταλία, Karpos από την Ελλάδα, Ariel Trust από το Ηνωμένο Βασίλειο και Imec and Evens Foundation από το Βέλγιο.

 

Ο Οδηγός

 

Ο οδηγός EMELS περιγράφει την παιδεία στα Μέσα ως μια διαδικασία προετοιμασίας για όποιον θέλει να κατανοήσει σφαιρικά τα ψηφιακά Mέσα και να γίνει συνειδητός χρήστης. Ο οδηγός έχει οργανωθεί σε 5 γενικές ενότητες γνωστικών πεδίων: Πληροφορίες και δεδομένα, Δημιουργική χρήση των Μέσων και Επικοινωνία, Αντίσταση και Ενδυνάμωση του χρήστη, Κατανόηση των τρόπων που τα παιδιά και οι νέοι χρησιμοποιούν τα Mέσα, Δεξιότητες επιμόρφωσης και δια βίου μάθηση.

 

Στη συνεχεία αναπτύσσεται σε 16 ειδικότερες δεξιότητες, που επεξηγούνται με πρακτικά παραδείγματα γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών. Οι ενότητες αυτές συνοδεύονται από παραδείγματα καλών πρακτικών και ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό.

 

Τι προσφέρει o Οδηγός EMELS στους εκπαιδευτές και συντονιστές νεανικών ομάδων;

 

Αυτό το πλαίσιο δεξιοτήτων συμβάλει στο διαρκή διάλογο σχετικά με την κατανόηση και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων. Ο Οδηγός υποστηρίζει τις ψηφιακές πρωτοβουλίες καταγράφοντας τις διαφορετικές πτυχές της σχέσης μας με τα Μέσα επικοινωνίας, τις ταυτότητες που διαμορφώνουμε μέσα από αυτά, τον τρόπο που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για να εκφραστούμε και να δημιουργήσουμε σχέσεις. Ακόμα εντοπίζει τον τρόπο που ερμηνεύονται αλλά και χειραγωγούνται τα μηνύματα, υπογραμμίζει τις εκφραστικές και τεχνικές διαστάσεις των ψηφιακών μέσων που συχνά μας δυσκολεύουν αλλά στην ουσία μας επιτρέπουν να πειραματιστούμε δημιουργικά. Τέλος, διατυπώνει κάποιες βασικές αρχές για τον ιδιαίτερο τρόπο χρήσης τους από τους νέους και επισημαίνει κάποιες παιδαγωγικές αρχές δράσης με ομάδες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να:

 

  • Αυτοαξιολογήσουμε τις ψηφιακές μας δεξιότητες και γνώσεις
  • Να εκτιμήσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες άλλων (εκπαιδευτών ή νέων)
  • Να ορίσουμε μαθησιακούς στόχους και ευκαιρίες μάθησης
  • Να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε δράσεις με νέους

Οδηγίες για την υιοθέτηση/ εφαρμογή

Παρ’ ότι ο Οδηγός αντικατοπτρίζει τις απόψεις και τα σχόλια πολλών διαφορετικών φορέων,  η εφαρμοσιμότητά του δεν έχει ακόμα δοκιμασθεί. Αλλά θα πρέπει να δοκιμαστεί στην πράξη καθώς πρόκειται για μια ανοιχτή πρόταση. Αποφασίστε ως εκπαιδευτές ποιες δεξιότητες υπάρχουν ήδη στην ομάδα σας και ποιες λείπουν ή είναι επιθυμητές. Θεωρούμε ότι θα σας βοηθήσουν να πετύχετε το στόχο σας πιο αποτελεσματικά. Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία συγγραφής του Οδηγού ΕΜΕLS διαβάστε περισσότερα στο emels.eu. Έχετε ερωτήσεις ή σχόλια; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@karposontheweb.org, ή στα αγγλικά στο milpeer@mdrn.pl .