Οδηγός Εκπαίδευσης στα Μέσα για εκπαιδευτές και συντονιστές νεανικών ομάδων

20.04.2018

Μπορούν τα ψηφιακά Μέσα να χρησιμοποιηθούν συνειδητά και κριτικά; Μπορείτε να διδάξετε σε άλλους αυτές τις δεξιότητες; Αξιολογήστε τις ικανότητες σας και αναπτύξτε τις γνώσεις σας χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό. Διαβάστε περισσότερα

 

1

Πληροφορίες και δεδομένα

2

Δημιουργική χρήση των Μέσων και επικοινωνία

3

Αντίσταση και ενδυνάμωση του χρήστη

4

Κατανόηση των τρόπων που τα παιδιά και οι νέοι χρησιμοποιούν τα Μέσα

5

Δεξιότητες επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης