Over het project

20.04.2018

Het doel van dit project was een bruikbare leidraad ontwikkelen voor jeugdwerkers om te werken aan hun media- en digitale vaardigheden. Deze leidraad kwam tot stand dankzij een sterk partnerschap tussen 7 Europese organisaties met  een uitgebreide expertise rond het thema mediawijsheid.

Het project is gestart in januari 2017. Het resultaat is een innovatief trainingsprogramma voor mediawijsheid: European Media Literacy Standard for youth workers. De standaard wordt aangevuld met educatief materiaal en goede pratijken, die ontwikkeld werden op het ‘Media & Information Literacy Platform for Exchanging Educational Resources’ (MIL/PEER).

Mediawijsheid is cruciaal voor de ontwikkeling van basis- en transversale vaardigheden. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk om een maatschappij vol actieve burgers met een kritische kijk op media te bouwen. We hopen dan ook om met deze tool bij te dragen aan een betere herkenning en begrip van media, informatie en digitale vaardigheden binnen het veld van het jeugdwerk.

Partners van het project:

Ariel Trust

Ariel Trust is een educatieve liefdadigheidsinstelling uit Liverpool. De organisatie werd opgericht in 1982 om de levenskansen van jonge mensen te verbeteren en om hen een beter begrip van en meer toegang tot media te bieden. Ariel Trust wil de ontwikkeling van veerkrachtige jonge mensen ondersteunen door met hen samen te werken om belangrijke kwesties in hun leven aan te pakken.

De missie van Ariel Trust is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De kern van hun werk is een op feiten gebaseerde aanpak, die is ontworpen om jonge mensen te motiveren en te betrekken bij het veranderen van hun attitudes, gedrag en prestatieniveaus. Dit alles wordt bereikt door een combinatie van face-to-face interacties met kansarme jongeren en de ontwikkeling van programma’s om geweld te bestrijden die worden gebruikt door scholen in het Verenigd Koninkrijk.

Evens Foundation

De Evens Foundation is een stichting van algemeen nut. Evens Foundation is gevestigd in Antwerpen en heeft kantoren in Warschau en Parijs. Evens Foundation initieert en ondersteunt duurzame projecten en reikt tweejaarlijkse prijzen uit die bijdragen aan de vooruitgang en versterking van Europa, op basis van culturele en sociale diversiteit. Om harmonieus samenleven te bevorderen, wil Evens Foundation inspanningen stimuleren die mediawijsheid willen vergroten door het kritisch bewustzijn (begrip en cultureel bewustzijn) van mensen te verhogen en door creativiteit met media te stimuleren.

Modern Poland Foundation

Modern Polish Foundation is één van de toonaangevende organisaties die innovatieve onderwijsmethoden promoten, ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van digitale, media- en informatievaardigheden en het opleiden van Poolse burgers over de intellectuele eigendomsrechten. De belangrijkste projecten van de stichting zijn:

* Mediawijsheid – een online bron van educatief materiaal voor leraren, bibliothecarissen en medewerkers om het digitale en media-onderwijs voor kinderen en jongeren populair te maken.

* Recht op cultuur – het project omvat activiteiten die bedoeld zijn om te helpen bij het begrijpen van de huidige auteursrechtwetgeving, door een debat te voeren over de vorm van het wettelijke en sociale systeem dat het culturele veld beheerst.

* Gratis boeken – een online bibliotheek die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar geopend is en overal ter wereld beschikbaar is. Deze bibliotheek bevat meer dan 3200 werken die betrekking hebben op de canon van de klassieke Poolse en buitenlandse literatuur uit het publieke domein.

Mediawijs (IMEC)

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw. Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij.

Daarvoor:

  • start Mediawijs overleg, netwerken en samenwerkingen tussen en met het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld,
  • inspireert Mediawijs het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld met vorming, kennisdeling en praktijkontwikkeling,
  • stimuleert Mediawijs digitaal en mediawijs gedrag bij de burger met informatie en campagnes,
  • houdt Mediawijs de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in alle vormen van ict, media en digitale en mediawijsheid,
  • en speelt Mediawijs een actieve rol in de visie- en beleidsontwikkeling over digitale en mediawijsheid in Vlaanderen, Brussel en Europa.

JFF

JFF onderzoekt sinds 1949 aan de hand van onderzoek en praktische ervaringen hoe jongere generaties omgaan met media. Al meer dan 60 jaar is het mediagebruik van adolescenten en het bevorderen van mediavaardigheden het uitgangspunt voor de activiteiten van JFF op het gebied van onderzoek en pedagogisch werk. Het combineren van empirisch onderzoek en onderwijspraktijken is kenmerkend voor de werkmethoden van JFF. Onderzoeksresultaten vormen de basis van educatieve programma’s voor educatief, ontwikkelings- en cultureel werk met kinderen en adolescenten. Deze onderzoeksactiviteiten worden wederzijds aangevuld door de onderwijspraktijk.

Karpos

The Center of Education and Intercultural Communication ontwikkelt lokale en Europese projecten die expressie en uitwisseling van standpunten en creatieve ideeën aanmoedigen door middel van media. Ze zijn gespecialiseerd in hoe media, beeld en geluid verhalen kunnen ontwikkelen en hoe ze in educatieve omgevingen kunnen worden geïntroduceerd. Karpos werd in 2008 in Athene opgericht om vaardigheden en ideeën op het gebied van media en onderwijs te verzamelen. Deze non-profitorganisatie ontwikkelt activiteiten waarbij media een hulpmiddel zijn voor zelfexpressie, het delen van ervaringen, creativiteit en professionele ontwikkeling.

Zaffiria

Zaffiria zet in op projecten, laboratoria, opleiding en een verkenning van oude en nieuwe media om les te geven, te participeren, te creëren, te denken en te spelen. Zaffiria is een centrum gevestigd in Bellaria Igea Marina in Italië. Het houdt zich bezig met het aanbieden en ontwikkelen van media-educatie in scholen en naschoolse initiatieven. Hun doel is om media-educatie, kinderrechten en de sociale participatie van kinderen te bevorderen door creatief gebruik van media en kunsteducatie.