Επικοινωνία

20.04.2018

Υπεύθυνος έργου:

Modern Poland Foundation
Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Poland

e-mail: emels@mdrn.pl
phone: +48 22 465 15 35


KAΡΠΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πολυτεχνείου 12,
Αθήνα 104 33 6ος όροφος
Ελλάδα

e-mail: info@karposontheweb.org
Τηλέφωνο: 2130435978,  6949404003