FAQs

7.06.2018

Jak EMELS odnosi się do innych modeli kompetencji medialnych?

EMELS nie jest pierwszą i jedyną próbą uporządkowania obszaru kompetencji medialnych. Na początku projektu w 2017 roku uważnie przejrzeliśmy inne dokumenty tego typu, takie jak Digital Competence Framework czy wydane przez UNESCO Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. Z ich analizy wynikło, że nie obejmują one wszystkich kompetencji, które naszym zdaniem są ważne w prowadzeniu edukacji medialnej w specyficznym kontekście edukacji nieformalnej. W trakcie prac nad Standardrem, Komisja Europejska opublikowała Digital Competence Framework for Educators i raport grupy eksperckiej Developing digital youth work. Naszym zdaniem w porównaniu z tymi dokumentami EMELS jest łatwiejszy w użyciu dla osób pracujących z młodzieżą. Zawiera praktyczne, konkretne przykłady realizacji każdej kompetencji i bezpośrednio prowadzi do materiałów edukacyjnych i dobrych praktyk. Pokazuje jak w aktywny i pozytywny sposób odpowiadać na wyzwania, które stawiają przed nami media cyfrowe. EMELS został stworzony przez praktyków i dla praktyków. Pracownicy młodzieżowi z 6 krajów wzięli udział w konsultacjach w procesie powstawania Standardu. Będzie także przetłumaczony na 6 języków (angielski, polski, niemiecki, holenderski, włoski, grecki), co zwiększy jego dostępność i ułatwi wdrożenie w poszczególnych krajach.

Jak mogę korzystać z EMELSa?

EMELS może Ci pomóc w:

  • Ocenie własnego poziomu kompetencji medialnych (Które kompetencje już mam?)
  • Planowaniu rozwoju (Które kompetencje chciałbym/chciałabym rozwinąć?)
  • Zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności (Które materiały mogą mi się przydać?)
  • Ocenie poziomu kompetencji medialnych młodzieży, z którą pracujesz (Co już wiedzą o świecie mediów cyfrowych?)
  • Planowaniu projektów i zajęć (Które tematy już poruszam w pracy z młodzieżą? Które chciałbym/chciałabym wprowadzić? Jak łączą się z innymi aktywnościami, które realizuję/planuję?)
  • Planowaniu szkoleń dla innych edukatorów (Które tematy będą dla nich najważniejsze? Które będą najbardziej użyteczne?)
  • Pisaniu wniosku o dofinansowanie (Wykorzystaj Standard jako punkt odniesienia i narzędzie organizacji swoich pomysłów.)

Czy muszę posiadać wszystkie kompetencje opisane w Standardzie?

Spróbuj spojrzeć na EMELS jak na menu w restauracji: dobrze mieć ogląd całości, ale na raz możesz wybrać tylko jedną lub dwie pozycje. Z drugiej strony, czasem dobrze poeksperymentować i spróbować jakiegoś nowego dania. Niektórzy edukatorzy mogą podjąć decyzję, że nie skupiają się na pewnych wątkach, i to też jest w porządku, o ile mają obraz całości i mogą świadomie dokonać takiego wyboru.

Jak mogę łączyć EMELS z innymi działaniami?

Media są wykorzystywane w pracy z młodzieżą jako narzędzie zwiększające atrakcyjność pewnych działań i umożliwiające autoekspresję. Wierzymy, że EMELS może pomóc edukatorom zobaczyć powiązania pomiędzy już podejmowanymi przez nich działaniami i szerszym kontekstem edukacji medialnej. Inaczej mówiąc: działania z wykorzystaniem mediów nie są oddzielnym elemementem pracy z młodzieżą. Narzędzia cyfrowe są ważną i naturalną częścią życia młodych ludzi, dlatego też wszelkie działania edukacyjne powinny zakładać ich aktywne, twórcze i krytyczne wykorzystanie. Na przykład: grupa nastolatków poznaje historię swojej miejscowości i przygotowuje krótkie filmiki na jej temat. Może to być okazja do zapoznania ich z tematem prawa autorskiego, procesem planowania i produkcji filmu albo zbadania najskuteczniejszych metod komunikacji z odbiorcami. Media nie muszą być głównym tematem danego działania. Jednakże świadomość znaczenia kompetencji medialnych i wiedza na ich temat, może zwiększyć walor edukacyjny danego działania i pomóc osiągnąć lepsze rezultaty.

W jakich formach edukacji nieformalnej mogę wykorzystać EMELS?

We wszystkich, które podejmujesz i prowadzisz! Co przez to rozumiemy? Oczywiście mogą to być bardziej zorganizowane działania, takie jak warsztaty medialne w bibliotece lub domu kultury. Ale Standard może być stosowany we wszystkich sytuacjach, w których pojawiają się młodzi ludzie i media. To może być wspólne robienie zdjęć podczas miejskiego spaceru, decyzja o tagowaniu uczestników zajęć w relacji z warsztatów, czy po prostu rozmowa o obejrzanym filmie. W EMELSie znajdziesz inspirację i podpowiedzi do wszystkich tych zagadnień.