FAQ

7.06.2018

Hoe kan ik EMELS gebruiken?

EMELS kan jou helpen om:

  • jouw niveau van mediawijsheid te beoordelen (Welke vaardigheden heb ik al?)
  • professionele ontwikkeling te plannen (Aan welke vaardigheden zou ik graag willen werken?)
  • jouw kennis en vaardigheden te verbeteren (Welke materialen kunnen nuttig zijn voor mij?)
  • de vaardigheden van jongeren te beoordelen (Hoe gebruiken zij digitale media?)
  • jeugdwerkactiviteiten en -projecten te plannen (Welke aspecten van mediawijsheid verwerk ik al in mijn werk met jongeren? Welke onderwerpen zou ik nog graag introduceren? Hoe kunnen ze gelinkt worden aan andere activiteiten?)
  • trainingen te plannen voor andere jeugdwerkers (Welke onderwerpen zullen prioritair zijn voor hen? Welke onderwerpen zullen het nuttigst zijn voor hen?)
  • projectfinanciering aan te vragen (Verwijzen naar EMELS kan je helpen om je ideeën te structureren)

Hoe verhoudt EMELS zich tot andere mediawijsheidskaders?

EMELS is niet de eerste en enige poging om een breed veld van mediawijsheidscompetenties in kaart te brengen. Aan het begin van het project in 2017 keken we zorgvuldig naar andere bestaande kaders, zoals het Digital Competence Framework van UNESCO’s Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. We concludeerden dat geen van deze kaders alle domeinen van vaardigheden bevatten die nodig zijn om op een succesvolle manier media-educatie in de specifieke context van jeugdwerk te kunnen voorzien.

Ondertussen publiceerde de Europese Commissie Digital Competence Framework for Educators en het expertengroeprapport Developing digital youth work. Wij geloven dat, in vergelijking met deze documenten, EMELS meer praktijkgericht is en daardoor interessanter voor jeugdwerkers om in hun dagdagelijks werk te gebruiken. EMELS voorziet praktische, eenvoudig verstaanbare voorbeelden voor elke vaardigheid en linkt rechtstreeks aan educatieve materialen en goede praktijken om rond deze competenties te werken.

EMELS biedt een actieve en positieve leidraad voor de uitdagingen die digitale media ons geven. Daarnaast werd EMELS gemaakt door mensen uit de praktijk voor mensen uit de praktijk. Jeugdwerkers van zes landen waren betrokken in het ontwikkelingsproces. Daarenboven zal EMELS ook beschikbaar zijn in zes talen, wat het toegankelijk maakt en ervoor zorgt dat het gemakkelijker is om lokaal te promoten.

Moet ik kennis en vaardigheden bezitten in alle domeinen van EMELS?

Voel je je een beetje overweldigd wanneer je de EMELS Standaard ziet? Probeer deze dan te zien als een menu in een restaurant: het is goed om je bewust te zijn van het geheel, maar je kan maar 1 of 2 dingen tegelijk kiezen. Aan de andere kant is het leuk om voor variatie te gaan en gerechten uit verschillende secties te kiezen. Selecteer eens iets waar je weinig ervaring of kennis over hebt. Uiteraard kan je nog altijd bewust kiezen voor jouw favorieten. Dat is ook oké, zolang je weet wat je daardoor mist!

Hoe kan ik EMELS linken aan andere jeugdwerkactiviteiten?

Mediatoepassingen worden vaak gebruikt in het jeugdwerk om jongeren een vorm van zelfexpressie te bieden en activiteiten aantrekkelijker te maken. We geloven dat EMELS jeugdwerkers kan helpen om meer in de diepte te gaan bij het vinden van een link tussen hun huidige activiteiten en de bredere context van mediawijsheid.

Bijvoorbeeld: een groep tieners werkt aan het onderwerp ‘culturele identiteit’ door het maken van video’s. Dit kan een opportuniteit zijn om hen dingen te leren over copyright, het creatieve proces van films maken of over de beste manieren om te communiceren met een publiek. Werken met digitale media hoeft niet het hoofdonderwerp te zijn van een activiteit. Desalniettemin kan het belang van mediawijsheid begrijpen en je bewust zijn van de verschillende vaardigheden die jonge mensen nodig hebben, jou helpen om jouw impact te verhogen en om het volledige potentieel van je activiteiten die gerelateerd zijn aan digitale media te benutten.

In welke contexten kan ik de Standaard gebruiken?

Je kan de standaard gebruiken binnen elke context waar jij gewend bent in te werken! Wat bedoelen we hiermee? Natuurlijk zijn iets formelere educatieve initiatieven, zoals een digitale media workshop die in een bibliotheek gegeven wordt, erg geschikt om de Standaard te gebruiken. Maar EMELS is niet gelimiteerd tot deze formele settingen. Media dringt overal door, net zoals het jeugdwerk. Een kleine creatieve fotografie uitdaging toevoegen tijdens een stadswandeling, weten wanneer je jonge mensen kan taggen in foto’s van je activiteiten, of zelfs gewoon praten over het mediagebruik van jonge mensen, het hoort allemaal bij werken met de Standaard! Zoals al werd uitgelegd, kan je de Standaard zien als een menu, waarvan je je keuze aanpast aan de hand van je ervaringen op die dag als jeugdwerker.

Nood aan inspiratie? Kijk dan zeker eens naar onze goede praktijken en materialen! Daar vind je meer ideeën over het implementeren van media-educatie in het jeugdwerk!